De eigenaar en bedrijfsvoerder van SEGETIA BV is Leon J.J. Segers. Als bedrijf wil deze BV de ervaring die door mij, de eigenaar in de loop van de jaren is opgedaan, inzetten ten behoeve van het MKB en de samenleving.

Segetia

– Ik ben in 1968 afgestudeerd als bedrijfseconometrist. Toen ik in 1973 op “Accountantskantoor Segers” ging werken, als mede-vennoot van mijn vader, heb ik een opleiding gevolgd tot Accountant-Administratieconsulent (AA-accountant), dé accountant voor het MKB. In de loop van de  jaren heb als directeur-eigenaar van “Accountantskantoor Segers” veelsoortige ervaring opgedaan bij samenwerkingen en het mislukken van samenwerkingen op -het MKB- ondernemersgebied.

– Ik ben dus op de hoogte van de regels maar ook heb ik veel ervaring opgedaan met de praktijk van het slagen en mislukken van samenwerkingen. Soms zijn karakters of omstandigheden bepalend, maar vaak zijn het de afspraken en de regels die leiden tot het lukken of mislukken van samenwerkingen. In het MKB liggen het persoonlijke en het zakelijke dicht bij elkaar, daardoor heb ik in de loop van de jaren ook deskundigheid ontwikkeld in (echt)scheidingszaken zowel binnen het MKB als in de particulier sector.

– Met name op de genoemde gebieden van samengaan en uit elkaar gaan wil SEGETIA zijn diensten aanbieden toegespitst op de fiscale en financiële aspecten ervan.

– Anderzijds heb ik in de loop van mijn leven op meerdere gebieden geparticipeerd in de ontwikkeling van de samenleving. Ik ben na mijn afstuderen gaan werken aan de UvA als wetenschappelijk medewerker en heb in die hoedanigheid meegewerkt aan het rapport “Streek Plan van Streek”, dat de geplande ruimtelijke ontwikkeling van het Noordzeekanaal gebied voor de jaren na 1970 drastisch heeft veranderd. vervolgens ben ik lid geweest van de werkgroep Noordzeekanaal gebied, die gevraagde en ongevraagde adviezen gaf over de ontwikkeling van dat gebied, met name gefocust op de milieu- en gezondheidsaspecten.
– Na mijn verhuizing naar Maastricht in 1973 en de start van mijn leven als ondernemer, ben ik actief geweest in de politiek en heb vandaaruit belangstelling gekregen voor het BasisinkomenIk heb tezamen met Maarten van Gils en Wim de Heer in 1982 een boekje gepubliceerd met de titel “een basinkomen voor iedereen”. Sedertdien beschouw ik mijzelf als propagandist van het basisinkomen. Pas na de verkoop van mijn Accountantskantoor in 2004 heb ik deze draad weer actief opgepakt. Ik ben lid geworden van BIEN (basic income earth network) en van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen en heb sedertdien nogal wat geschreven over het onderwerp, hetgeen ik via deze site zal proberen te delen.